Tag: Окинава дахь Монзын тэмдэглэл 20200717 (Акаминэ Ки Ичиро өвөөтэй ярьсан тэмдэглэл)