Select shop一覧

Япон хэлний JLPT N3 түвшиний хүмүүст зориулсан материалууд
Япон хэл бие дааж Youtube channel дээр оруулж байгаа дасгал ажил материалууд дараах номнуудаас ашигласан байгаа


Эдгээр ном нь JLPT N1~N5 түвшиний япон хэлний шалгалтанд зориулсан дүрэм, шинэ үг, унших сонсох материал, ханз зэргийг багтаасан тухай тухай түвшинд нь тааруулж бэлдсэн хамгийн түгээмэл хамгийн боловсронгуй материалтай номнууд юм. Бие даагаад анхан шатны япон хэлтэй болсон бол хэн ч бай эдгээр номноос ажиллаад тухайн түвшиний шалгалтаа өгөх, хэлний чадвараа дээшлүүлэх бүрэн боломжтой.

JLPT N5
Шалгалтанд бэлдэх зориулалттай

JLPT N5
Дүрэм унших дасгал

JLPT N5
Сонсож ойлгох дасгал (CD)

JLPT N5
Нэмэлт матераил

JLPT N4
Шалгалтанд бэлдэх зориулалттай

JLPT N4
Дүрэм унших дасгал

JLPT N4
Сонсож ойлгох дасгал (CD)

JLPT N4
Нэмэлт матераил

JLPT N3
Шалгалтанд бэлдэх зориулалттай

JLPT N3
Бүх дүрмийг нэгтгэсэн

JLPT N3
Сонсож ойлгох дасгал (CD)

JLPT N3
Уншиж ойлгох дасгал

JLPT N3
Нэмэлт матераил

JLPT N3
Нэмэлт матераил

JLPT N3
Нэмэлт матераил

JLPT N3
(speed master)

Kanji
Анхан шатны 1000 ханз

Kanji
Бичиж сурах

Kanji
Гүнзгий шат

Kanji
Заавал мэдэх

JLPT N2
Шалгалтанд бэлдэх зориулалттай

JLPT N2
Нэгтгэсэн дүрэм

JLPT N2
Сонсож ойлгох дасгал (CD)

JLPT N2
Түргэсгэсэн матераил