Японд суралцах богино хөтөлбөр, Reiwa-UB, 日本モンゴル国際交流